Garantie voorwaarden

Waarom garantie

Wij vinden het belangrijk dat je een leuke periode met Matt tegemoet gaat en hebben daar veel voor over. Desalniettemin is het maken van Matt een menselijk proces, het zou in hoge uitzondering wel eens voor kunnen komen dat er een spreekwoordelijk of echt steekje is laten vallen. Mocht dit gebeuren dan gaan wij er alles aan doen om dit voor jou te fixen. Wij staan ervoor in dat onze producten voldoen aan onze overeenkomst. Je mag verwachten dat onze producten voldoen aan de vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van normaal gebruik en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die golden op het moment van bestellen. Wij geven daarom garantie op (onderdelen van) onze producten.

 1. De garantie komt in ieder geval te vervallen als:
  1. Je de geleverde producten zelf hebt gerepareerd en/of bewerkt, of door Derden hebt laten repareren en/of bewerken.
  2. Je de boxspring of het loft bed niet door een van onze installateurs hebt laten plaatsen.
  3. Je de producten niet normaal hebt gebruikt. Bijvoorbeeld als je de geleverde producten aan abnormale omstandigheden hebt blootgesteld of op een andere manier onzorgvuldig hebt behandeld. Hier is in ieder geval sprake van als de geleverde producten in strijd zijn met de aanwijzingen van Matt Sleeps en/of op de aanwijzingen op de verpakking behandeld zijn.
  4. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  5. De ondeugdelijkheid bestaat uit vlekken, scheuren of gaten die door je eigen toedoen zijn ontstaan.
 2. De garantie voor matrassen bedraagt 10 (tien) jaar.
  1. Dit valt onder de garantie:
   1. Zichtbare gebreken aan de materialen of constructie waardoor normaal gebruik niet mogelijk is.
   2. Deuken, kuilen of doorligplekken  van meer dan 2,5 cm (tweeëneenhalve centimeter).
  2. Dit valt niet onder de garantie:
   1. Een Matt die niet via onze officiele verkoopkanalen is aangeschaft.
   2. Comfort voorkeuren die buiten de 120 dagen uitproberen vallen.
   3. Schimmelvorming ontstaan door een vochtig ruimte of vloer. Het matras ventileert uitstekend  dankzij zijn open celstructuur maar is niet bestand tegen een vochtige vloer of ruimte. 
   4. Afwijking tot 2cm in de lengte- en breedtemaat van de originele maatvoering. Dit geldt voor al onze slaapproducten zoals bedden, toppers en kussens.
   5. Kuilvorming tot 2,5 cm (tweeëneenhalve centimeter). Raadpleeg onze klantenservice hoe je kuilvorming op de juiste manier kunt vaststellen.
   6. Slijtage veroorzaakt door het gebruik van een ongeschikte of slecht ondersteunende ondergrond.
   7. Normale slijtage.
 3. De garantie voor matrasbeschermers bedraagt 1 (een) jaar en geldt voor:
  1. Het dunner worden van de stof of PU-coating.
  2. Het losser raken van de elastieken.
  3. Scheuren of gaten in het textiel.
 4. De garantie voor toppers geldt:
  1. Voor kuilvorming van meer dan 2,5 cm (tweeëneenhalve centimeter) voor een termijn van 2 (twee) jaar.
  2. Voor fabricagefouten zoals scheuren of gaten in de topper, als je deze binnen 30 (dertig) dagen na leverdatum meldt.
 5. De garantie voor boxsprings geldt:
  1. Voor fabricagefouten die gemeld zijn bij levering door het tekenen van het (digitale) formulier dat de installateur meeneemt bij de installatie.
  2. Voor transportschade, indien het (digitale) formulier van goed ontvangst niet is getekend.
  3. Voor verkleuring voor een termijn van 3 (drie) maanden.
  4. Voor veer en framebreuk voor een termijn van 25 (vijfentwintig) jaar.
  5. Voor elektrische motoren voor een termijn van 2 (twee) jaar.
 6. De garantie voor loft bedden geldt:
  1. Voor fabricagefouten die gemeld zijn bij levering door het tekenen van het (digitale) formulier dat de installateur meeneemt bij de installatie.
  2. Voor framebreuk van het staal van het frame voor een termijn van 25 (vijfentwintig) jaar.
  3. Voor fabricagefouten van de coating voor een termijn van 5 (vijf) jaar. Hier valt schade die bestaat uit normale gebruikssporen zoals oppervlakkige krassen niet onder.
 7. De garantie voor kussens geldt:
  1. Voor kuilvorming in het schuim van meer dan 2,5 cm (tweeëneenhalve centimeter) voor een termijn van 2 (twee) jaar.
  2. Voor barsten of scheuren in het schuim onder normaal gebruik voor een termijn van 2 (twee) weken.
 8. De garantie voor hoezen van kussens, toppers en matrassen geldt:
  1. Voor defecten van ritssluitingen en stiknaden voor een termijn van 2 (twee) jaar.
 9. Voor ondeugdelijkheden van hoezen die volgens het vorige lid onder de garantie vallen, geldt dat dit je alleen recht geeft op een nieuwe hoes, niet op een compleet nieuw product. 
 10. De garantietermijnen die in dit artikel worden genoemd beginnen te lopen vanaf het moment dat jij (of iemand voor jou) de producten in ontvangst hebt genomen.
 11. Om een beroep te doen op garantie, moet je dit binnen de voor dat product of onderdeel aangegeven garantietermijn Schriftelijk aan ons kenbaar maken. Stuur een foto en/of video en een omschrijving van de klacht naar [email protected].
 12. Bij een beroep op garantie gaan we eerst de klacht beoordelen. Als inderdaad sprake is van een situatie waarin de garantie geldt, gaan wij kijken hoe we jou gaan helpen. We kunnen er voor kiezen om je product te repareren of te vervangen. Dit betekent dat je dus niet altijd een nieuw product krijgt.

Bekijk ook onze algemene voorwaarden voor meer informatie over onze garantievoorwaarden.

Vragen

[email protected]